Download Adobe Flash player
شرکت اترک بار خراسان
شرکت اترک بار خراسان

شرکت اترک بار خراسان در سال ۱۳۷۱ در مشهد تأسیس شد. و پس از مدت کوتاهی خود را به عنوان یکی از شرکت های مهم در امور فوروارد-کریری و حمل و نقل چندوجهی معرفی کرد. مدیریت و پرسنل باتجربه به اترک بار خراسان این فرصت را داده است که به عنوان یکی از شرکتهای معتبر در بازار حمل و نقل ایران شناخته شود. اگر چه این شرکت هنوز بسیار جوان است ولی رابطه و اعتبار خوبی که با اکثر شرکت های کشتیرانی، موفق به ایجاد آن شده است به ما این اجازه را داده است که قادر به ارائه بهترین سرویس با مناسب ترین قیمتها باشیم.

تلفن: 0511-7660182

fa.atrakbarkhorasan.com

msh-office@atrakbarkhorasan.com

بلوار سجاد

Khorasan Razavi, Iran

  • 1