Download Adobe Flash player
پیش فروش یک طبقه آپارتمان بسیار شیک به مساحت 510 مترمربع در برج 11 طبقه - شامل 4 واحد
پیش فروش یک طبقه آپارتمان بسیار شیک (شامل 4 واحد) به مساحت 510 مترمربع واقع در پاسداران انتهای بوستان دوم که در حال ساخت بوده و زمستان 1395 آماده تحویل می باشد. این ملک در طبقه یازدهم یک برج بسیار شی...
 • پیش خرید
 • 510 مترمربع
 
پیش فروش آپارتمان بسیار شیک به مساحت 106 مترمربع - واحد شمال غربی
پیش فروش یک دستگاه آپارتمان بسیار شیک به مساحت 106 مترمربع واقع در پاسداران انتهای بوستان دوم که در حال ساخت بوده و زمستان 1395 آماده تحویل می باشد. این ملک در ضلع شمال غربی یک برج بسیار شیک 11 طبقه ...
 • 900,000,000 تومان
 • پیش خرید
 • 120 مترمربع
 • 2
 
پیش فروش آپارتمان بسیار شیک به مساحت 135 مترمربع - واحد شمال شرقی
پیش فروش یک دستگاه آپارتمان بسیار شیک به مساحت 135 مترمربع واقع در پاسداران انتهای بوستان دوم که در حال ساخت بوده و زمستان 1395 آماده تحویل می باشد. این ملک در ضلع شمال شرقی یک برج بسیار شیک 11 طبقه ...
 • 1,010,000,000 تومان
 • پیش خرید
 • 135 مترمربع
 • 3
 
پیش فروش آپارتمان بسیار شیک به مساحت 132 مترمربع - واحد جنوب شرقی
پیش فروش یک دستگاه آپارتمان بسیار شیک به مساحت 132 مترمربع واقع در پاسداران انتهای بوستان دوم که در حال ساخت بوده و زمستان 1395 آماده تحویل می باشد. این ملک در ضلع جنوب شرقی یک برج بسیار شیک 11 طبقه ...
 • 990,000,000 تومان
 • پیش خرید
 • 132 مترمربع
 • 3
 
پیش فروش آپارتمان بسیار شیک به مساحت 137 مترمربع - واحد جنوب غربی
پیش فروش یک دستگاه آپارتمان بسیار شیک به مساحت 137 مترمربع واقع در پاسداران انتهای بوستان دوم که در حال ساخت بوده و زمستان 1395 آماده تحویل می باشد. این ملک در ضلع شمال غربی یک برج بسیار شیک 11 طبقه ...
 • 1,030,000,000 تومان
 • پیش خرید
 • 137 مترمربع
 • 3
 
1