Download Adobe Flash player
زمین کشاورزی با سند رسمی (فروخته شد)
47.000 متر زمین کشاورزی که دارای سند رسمی می باشد. این زمین در اتوبان تهران زنجان و در 4 کیلومتری شهرستان ابهر واقع شده است. در حال حاضر زیر کشت گندم می باشد. کیفیت خاک این زمین توسط کارشناس تایید ش...
  • 150,000,000 تومان
  • زمین کشاورزی / باغ
  • 47000 مترمربع
 
1